Affärside:

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder bästa möjliga kvalite och utföra våra jobb inom de överenskomna tidsramarna. Alla våra kunder ska känna en trygghet och belåtenhet i samarbetet med oss och därmed känna att de kan ha ett förtroende att vi tar helhetsanssvaret för det valda arbetet.

Vi har kontinuerliga egenkontroller av våra arbeten.

Vision:

Vi ska vara en given samarbetspartner i både stora och små projekt, Personalstyrkan utökas i takt med bolagets utveckling och fortbildas, därmed kunna leverera ännu snabbare service och tillhandahålla kompetent personal till varje typ av projekt. Men alltid behålla närheten till sina kunder.

Miljö/Arbetsplan:

Vi väljer att använda miljöcertifierade produkter. Vi har gott samarbete med samtliga miljöcentraler och återvinningstationer. Vi strävar efter att ha så lite miljöpåvekan som möjligt. Vi ska verka för en säker arbetsmiljö för oss själva samt kunder/entrepenörer.

Välkommen att anlita oss